K-VIN STAR GROUP

‌Văn phòng đại diện của Hiệp hội vải Hàn Quốc tại Việt Nam

‌VĂN PHÒNG TẠI VIỆT NAM
‌LK1-C10, KĐT Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam
Đại diện : Lee Soo Han
‌Điện Thoại : 84-097-657-8900 / 097-6818-100
Email : vinstargroup@daum.net / kvinstargroup@gmail.com

 FACE BOOK
https://www.facebook.com/kvinstargroupjsc