HISTORY
2020. 11
Tổ chức triển lãm vải Hàn Quốc tại Việt Nam Hợp tác với Hiệp hội dệt may Daegu Kyung Buk và daegu Gyengbuk(DKTWA)
 
Tổ chức triển lãm vải Hàn Quốc tại Việt Nam Hợp tác với Hiệp hội dệt may Daegu Kyung Buk và daegu Gyengbuk(DGTIA) 
2020. 05
Ký kết MOU với 50 công ty vải ở Hàn quốc
2020. 03
Gia nhập liên đoàn thế giới của thành viên hiệp hội thương mại Hàn Quốc ở nước ngoài(OKTA)
2020. 02
Tổ chức triển lãm vải hợp tác với tổ chức dệt may GyeongBuk(Gyeong-Buk Techno Park Organization)
2019. 12
Dự án chi nhánh với 8 công ty vải hàng đầu Hàn Quốc
2019. 11
 Tổ chức triển lãm vải Hàn Quốc tại Việt Nam Hợp tác với và Daegu Gyengbuk(DGTIA)
2019. 05
Ký kết MOU với hiệp hội vải Hàn Quốc
2019. 03
Thành lập công ty cổ phần K-Vinstar Group

VĂN PHÒNG TẠI VIỆT NAM
LK1-C10, KĐT Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam
Đại diện : Lee Soo Han
Điện Thoại : 84-097-657-8900 / 097-6818-100
Email : vinstargroup@daum.net / kvinstargroup@gmail.com

 FACE BOOK
https://www.facebook.com/kvinstargroupjsc